Disclaimer

Michel Voorn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of omissies op deze website.

Deze website geeft geen garantie van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot, de impliciete garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of zonder inbreuk.

Michel Voorn geeft verder geen garantie voor de juistheid of volledigheid van de informatie, teksten, afbeeldingen, links of andere items op deze website.

Michel Voorn is niet aansprakelijk voor enige bijzondere, indirecte, incidentele of gevolgschade, waaronder, zonder beperking, verlies van inkomsten of de gederfde inkomsten, die kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website. De informatie op deze server kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en leidt niet tot een toezegging van de zijde van Michel Voorn in de toekomst.